Highlights

Jan. 4th, 2008 11:27 pm
pelle_kb: (BSG/DrGaiusBaltar)
A highlight of the day? Drinking Zubrowka and talking to a Japan-New Zealand marriage on a camping. Priceless.

I miss you all so much.

And last, but not the least, happy birthday [livejournal.com profile] ringhsilven!!! I love you so much! ♥
pelle_kb: (PB/MahoneSmile)
Happy New Year to all of you guys! All the best wishes from the country that is the first one to celebrate New Year's Eve and the bright and shiny New Year!

I love all of you and see you when I'm back!

Finally!

Sep. 1st, 2007 11:19 pm
pelle_kb: (BSG/GaiusSmiles)
TPSA się spisała tak zaskakująco dobrze, że już w piątek wszystko naprawili. Wciąż jestem w szoku. ;)
Wczoraj byłyśmy z [livejournal.com profile] ringhsilven na Transformersach (Omg, Sucre! Omg, Raptory!), a następnie w dwóch różnych knajpach, gdzie wypiłyśmy morze alkoholu, wydałyśmy górę gotówki, a później, spontanicznie, kupiłyśmy kilka butelek piwa i wysączyłyśmy to już u niej w domu, gdyż jej rodziciele wyjechali. A moi kupili mi dzisiaj nowy zegarek, o.
W poniedziałek zaczynam miesięczne praktyki w sądzie okręgowym (wydział karny) i trochę się tym niepokoję... Trzymajcie za mnie kciuki, dobrze?

English here, please )
pelle_kb: (Other/Road)
Today we're starting our holiday trip to Croatia! Going to sleep in Czech Republic and then in Croatia, on Pelješac Peninsula. I'm taking a network-less laptop and a great pile of books with myself - including Tolkien, Murakami, Pullman, Pratchett and Half-Blood Prince. What? My obsessions tend to be very... obsessive. You know what I mean. ;) Wish me Muse! I'm willing to write more fics about Snape, this greasy and arrogant bastard.
Have fun and play nicely!
Miss you already! ♥

[livejournal.com profile] novin_ha - ♥ ♥ ♥ - it's going to be okay.

Profile

pelle_kb: (Default)
pelle_kb

November 2012

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios