pelle_kb: (cm::hotch and emily)
Wiem, że to mój już czwarty wpis dzisiaj. Ale musiałam. Miałam już dość pisania, ale fik [livejournal.com profile] idrilka ze wczoraj tak mnie urzekł skrzywdził, że musiałam napisać dzisiaj dodatek do niego. Wiem, jestem Cylonem :P Nie wiem, czy ktoś to przeczyta, ale zrobiło mi się znacznie mi lepiej, kiedy to napisałam. Za betę i wszystko dziękuję [livejournal.com profile] idrilka. :) Uwaga, wcześniej naprawdę należy przeczytać jej fika: Szczęśliwe zakończenia.

Tytuł: Trzy minuty
Postacie: Hotch, Rossi
Ostrzeżenia: Dość ogólne spoilery do 4s, plus do fika Idril ;)
Ilość słów: 1140

Hotch nie wie, dlaczego, ale odczuwa w tym momencie rozdrażnienie. )

Profile

pelle_kb: (Default)
pelle_kb

November 2012

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 02:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios